כיצד מגבילים חד פעמית את תדירות שליחת ההודעות לנמענים?

נגישות