כיצד ניתן להגביל באופן קבוע את תדירות שליחת ההודעות לנמענים?

נגישות