עדכון לחוק הספאם: התנתקות מחברה תיחשב כסירוב להודעות פרסומיות

נגישות