להלן עיצובים מומלצים לאתר סלולרי.

כל עיצוב כולל את הדף הראשי ודוגמא לדף הפנימי.