Konimbo היא פלטפורמת eCommerce ישראלית מובילה. היא מאפשרת לבעלי עסקים להקים ולנהל חנות וירטואלית.

מערכת InforUMobile ממומשקת ל- Konimbo באופן שמאפשר לזהות אירועים שקורים בחנות המקוונת של העסק ולאתחל תהליכי מסע לקוח בעקבותם, למשל תהליך החזרת לקוח שנטש עגלה.

להגדרת מסע הלקוח הרצוי יש להכנס למודול האוטומציות השיוווקיות במערכת InforUMobile ולהגדיר תהליך שמתחיל מטריגר אירוע חנות Konimbo.