תנאי שימוש במערכת InforUMobile

תנאי שימוש במערכת InforUMobile  מבית שמיר מערכות ומפעלים בע"מ

הסכם בין שמיר מערכות ומפעלים בע"מ, להלן "החברה", (מצד אחד)

לבין, לקוח במערכת InforUMobile,  להלן "הלקוח", (מצד שני)

פתיחת חשבון במערכת מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן:

השירות

חברת שמיר מערכות בעלת המותג InforUMobile מספקת תוכנה לניהול הקשר בין העסק לצרכנים שלו באמצעות מגוון רחב של ערוצים.

בין הערוצים שקיימים במערכת:

 • שירותי דיוור בדואר אלקטרוני והודעות SMS  (להלן "הודעות")
 • סקרים
 • דפי נחיתה
 • Chat Bots

שמיר מערכות מפעילה מערכת זו מעל 15 שנה ליותר מ – 10,000 ארגונים וחברות בארץ.

בין לקוחותינו נמנים: משטרת ישראל, חדשות ערוץ 2, , HPמקדונלדס, זברה, קופת חולים כללית, צה"ל,  Comverse ועוד.

עיקרי תכונות המערכת ה- SMS:

 • ממשק אינטרנטי מתקדם וידידותי להפצת ההודעות
 • הוספת תמונות ומסמכי PDF להודעות
 • שליחת הודעות בפנייה אישית בלחיצת כפתור
 • ממשק API עבור מתכנתים וממשק Email2SMS
 • מערכת דפי נחיתה עם עורך Drag & Drop
 • הצגת דוחות משוכללים כולל חיווי על קבלת ההודעה במכשיר הקצה.
 •  צירוף טפסים להודעות לקבלת תשובות מנמענים
 • שליטה על תזמון, קצב המשלוח והטלפון לחזרה
 •  אפשרות מובנית להסרה מרשימת התפוצה הן על ידי לינק והן על ידי SMS  חוזר.
 •  שילוב של אייקונים צבעוניים בתוך הודעות ה- SMS
 • שרשור הודעות ארוכות עד 1000 תווים.
 •  מנגנון שליטה על תדירות שליחת ההודעות כדי למנוע "שליחת יתר".

עיקרי תכונות המערכת הדיוור בדואר אלקטרוני

 • ממשק אינטרנטי מתקדם וידידותי להפצת ההודעות
 • כלי להוספת מונה ספירה לאחור
 • תצוגה מקדימה של הדיוור בפלטפורמות שונות
 • כלי ליצירת גלריית תמונות
 • כלי לבניית דפי נחיתה בשיטת Drag & Drop
 • כלי ליצירת מפת תמונה ללא צורך בתכנות
 •  עשרות תבניות גרפיות מרהיבות
 •  דוחות מפורטים על מי פתח/הקליק/הסיר
 • פרסונליזציה מלאה
 •  סדרות מסרים אוטומטיות
 •  עבירות מקסימלית בטכנולוגיית Dkim.
 • API  מתקדם לשליחת ההודעות וקבלת סטטיטיקות

 

שונות

 1. הלקוח מתחייב לשלוח הודעות אך ורק למנוי שנתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב לקבלתן ולא לשלוח הודעות ששליחתן נאסרה על פי חוק, תוך עמידה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם) ועל פי הוראות כל דין.
 2. סודיות – שמיר מערכות מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימות התפוצה של מקבלי ההודעות ו/או בתוכן ההודעות, שלא למטרת השירות נשוא ההסכם.
 3. אורכי הודעות SMS – טקסט באורך של 70 תווים נשלח ומחויב כהודעה אחת. (באנגלית 160 תווים). עבור טקסט ארוך יותר מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה). באנגלית יחידת החיוב היא 153 תווים.
 4. מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת שמיר, ובין היתר במפעיל הסלולרי, תקלות בחוות השרתים, תקלות בציוד הממוחשב ועוד. שמיר ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללקוח ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא. אחריותה של שמיר על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי שמיר ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות שמיר, יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח לשמיר עבור השירותים שקיבל בהסכם.
 5. בדיוור בדואר אלקטרוני, המסלול השנתי מתחדש אוטומטית מדי שנה עד אשר הלקוח מודיע על סיום ההסכם. התשלום השנתי נגבה במועד חתימת ההסכם ולאחר מכן מדי שנה מיום חתימת ההסכם.
 6. הלקוח מסכים לתנאי השירות הכללים כפי שמופיעים ב- https://www.inforu.co.il/rules_v1. תנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
נגישות