שלחתי הודעה דחויה, האם אפשר לערוך או לבטל אותה ?

נגישות