היכן רואים כמה נמענים פתחו את הקמפיין בטלפון הנייד שלהם וכמה פתחו אותו במחשב?

נגישות