האם יש מגבלה על כמות פיקסלי ההמרה שניתן לשים בדף נחיתה?

נגישות