האם הדיוורים במערכת מונגשים לבעלי מוגבלויות?

נגישות