אחד הנמענים שלי החליף מספר טלפון , איך אני משנה לו את המספר במערכת ?

נגישות