שלחתי הודעה קולית (IVR), איך אפשר לראות האם הנמען לחץ על כפתור בטלפון שלו?

נגישות