מדריך שימוש ב- SMS במערכת InforUMobile

להלן מדריך מורחב לשימוש במודול ה- SMS במערכת InforUMobile.

להצגה במסך מלא, יש ללחוץ על האייקון של החיצים בפינה הימנית התחתונה.

להורדת המדריך לחץ כאן