מערכת InforUMobile לקשר רב ערוצי עם לקוחות מאפשר בין היתר לשלוח הודעות קוליות ללקוחות.
ראו סרטון כיצד לבצע זאת.