zoho

אינטגרציה בין InforUMobile ל Zoho

zoho מספקת פתרונות לעסקים אשר עוזרים להם להגביר מכירות, לעלות פרודוקטיביות ולנהל את כל פעילויות היום יום. המערכת כוללת יותר מ 40 יישומים משולבים המאפשרים לנהל, לחבר ולבצע תהליכים עסקיים אוטומטיים ברחבי הארגון.

האינטגרציה בין InforUMobile ל- Zoho CRM מאפשרת הפצת הודעות SMS בצורה אוטומטית מתוך ה- CRM וכן סנכרון של אנשי קשר ומוסרים בצורה אוטומטית.

האינטגרציה מתבצעת באמצעות שותף עסקי שמומחה בפתרונות Zoho.

 

וידאו של  מערכת zoho: