easycard

אינטגרציה בין InforUMobile ל easy card

easy card היינה תוכנה שמספקת פתרונות סליקה לעסקים מכל מחשב, סמארטפון, חנויות אינטרנט, התוכנה כוללת ממשקי חשבוניות ועוד. התוכנה מאפשרת לבית העסק לסלוק באמצעות סמאטרפון והופכת אותו למכשיר חיוב מתקדם ונייד המאפשר סליקת כרטיסי אשראי בכל מקום, בנוחות ובמהירות.

האינטגרציה עם מערכת InforUMobile מאפשרת להכניס בצורה אוטומטית צרכנים שמילאו את דף הסליקה לתוך רשימות התפוצה ולבצע מולם במערכת InforUMobile תהליכי שיווק תפעול ואוטומציה מתקדמים.

החיבור מתבצע בקלות בדרך הבאה:

במסך המשתמש של מערכת easy card יש להכניס את פרטי המשתמש, כולל אישור שהמשתמש הוא לקוח במערכת InforUMobile, שם המשתמש, טוקן (ראו צילום מסך למטה של אזור הטוקן במערכת InforUMobile) ושיוך לקבוצה במערכת InforUMobile אליה רוצים לשייך את המצטרפים.

צילום מסך מתוך מערכת easy card של אזור הכנסת פרטי המשתמש במערכת InforUMobile:

 

צילום מסך של מסך תשלום מתוך מערכת easy card:

 

צילום מתוך מסך הדוחות במערכת InforUMobile, בו ניתן לראות את פרטי הקשר של האנשים שנוספים לקבוצה הרצויה לאחר שביצעו תשלום באמצעות מערכת easy card:

 

צילום מסך של האזור ממנו יש לקחת את הטוקן בתוך מערכת InforUMobile: