כאשר אני מעלה אנשי קשר שכבר נמצאים במערכת האם הם יהיו לי כפולים ?

נגישות