האם ניתן לבטל פעולה בעת העריכה במידה ומתחרטים?

נגישות