האם יש מגבלת גודל/משקל לדיוור אלקטרוני במערכת?

נגישות