בניתי דף אך אני מעוניין "להוריד אותו מהאוויר", האם ניתן להשהות אותו?

נגישות