בדומה למערכות דיוור מובילות בארץ ובעולם, הרוחב של תבניות הדיוור של InforUMobile מוגדר עד 600 פיקסלים, וזאת למרות שחלק מהמסכים (בעיקר מסכי מחשב) יכולים להציג יותר פיקסלים.

קיימות לכך מספר סיבות:

א. התאמה מרבית – מכיוון שכיום הדיוורים נפתחים במגוון מכשירים – טלפונים, טאבלטים, מחשבים ועוד – שלכל אחד מהם רוחב מסך שונה, שימוש ברוחב אחיד מאפשר להבטיח שהדיוור יוצג כראוי בכל המכשירים.

ב. עיוות בתצוגה – בחירה ברוחב דיוור גדול מדי, עלול לגרום לכך שבמסכי מחשב התמונות (אם ישנן) של הדיוור יוצגו במיקום לא נכון ויווצרו מקומות ריקים ועיוותים בתצוגה.

ג. Outlook – חלק מהגרסאות של Outlook תומכות בהצגת דיוור ברוחב של 600 פיקסלים בלבד (ועד 1700 פיקסלים אורך), ושליחת דיוור רחב מדי עלול לגרום לכך שהוא לא יוצג ב-Outlook.

ד. נוחות קריאה – רוחב שורה של 600 פיקסל הוא נוח לשימוש ומונע הצגת שורות ארוכות המקשות על קריאה רצופה. ניתן לראות שרוחב השורות באתרי תוכן מובילים מוגבל אף הוא לרוחב דומה.

ה. תצוגה מקדימה – בחלק מהמכשירים, חלון התצוגה המקדימה מתאים לרוחב של 600 פיקסל, ולעיתים קרובות הנמענים דווקא צופים בתצוגה המקדימה ולא במייל המלא.

לסיכום:

אנחנו ב-InforUMobile (כמו במערכות דיוור מובילות בעולם) דואגים לכך שהתוכן שלכם יוצג באופן מיטבי, ולכן רוחב תבניות הדיוור עומד על 600 פיקסל לצורך התאמה למגוון מכשירים, למנוע עיוותים בתצוגה, להתאים לחלק מהגרסאות של Outlook ולאפשר תצוגה נוחה לקריאה ולצפייה.

 

 

Categories: Email, UMail