למה הדיוור שלי מגיע עם "בשם InforUMobile"

מכיוון שלמעשה אנחנו, InforUMobile שולחים עבורכם את הדיוורים, הדיוור שלכם יוצא מאיתנו בשמכם. לכן כאשר הנמען מקבל את הדיוור הוא עשוי לראות שהדיוור נשלח מ-InforUMobile בשמכם, למשל:

הפתרון:

אם אתם מגדירים בדיוור (כתובת השולח) כתובת דוא"ל של דומיין משלכם (למשל info@mydomain.co.il), תוכלו להגדיר בדומיין שלכם רשומות בשם SPF ו-DKIM שיגרמו לכך שהכיתוב "דרך InforUMobile" לא יופיע בדיוור, והנמען יראה רק את כתובת השולח שלכם.

פתרון זה גם עשוי לשפר את העבירות של הדיוורים שלכם (בהתאם למוניטין של הדומיין שלכם בשרתי הדואר של הנמענים שלכם).

אופן הביצוע:

יש להגדיר בדומיין שלכם את רשומות ה-SPF וה-DKIM כמפורט להלן ולאחר מכן לעדכן אותנו מהי הכתובת של הדומיין שלכם, מכיוון שעלינו לבצע את ההגדרה גם בצד שלנו.

אם אינכם יודעים כיצד לבצע את ההגדרות בדומיין, אנא פנו לאיש המחשבים שלכם או לתמיכה הטכנית של הדומיין שלכם.

כדי לבצע את ההגדרה יש להוסיף ב-DNS שלכם 2 רשומות מסוג TXT לפי הפירוט הבא:

רשומה מספר 1 –
ב-HOST כתבו את הערך:
@

וב-Value את הערך:

אם לא קיימת רשומת SPF קודמת:
v=spf1 a mx include:inforumail.com ~all

אם קיימת רשומת SPF קודמת:
include:inforumail.com ~all

רשומה מספר 2 –
ב-HOST כתבו את הערך:
inforumail._domainkey

וב-Value את הערך:
v=DKIM1; g=*; k=rsa;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCi8r9lMlGKeu+rXbRxgUiiapXZQteBdbUFQhz/JI8x18ZPhO1onjuPVlIQqoLeoyPmV/YuXtuBDfi5a+kke6mTWVz5ZM9Fame50xh/azY5ZOfraA/a6IdEigHojHaxb5mazhQx/P3eFCmSj2QlChpitH5NMh63gaL4f+MiCZ+8WwIDAQAB

דוגמה:

דוגמא להגדרה בדומיין ששייך לספקית הדומיינים Godaddy:

דגשים

א. שימו לב שכדי להשלים את ההגדרה אנחנו צריכים לעדכן אצלנו שהגדרתם SPF בדומיין שלכם ועליכם לשלוח אלינו מייל לכתובת support@inforu.co.il עם הפרטים הבאים:

שם הלקוח ושם המשתמש במערכת InforuMobile.

כתובת המייל ברירת המחדל שאותה תגדירו ככתובת השולח בדיוורים שתשלחו מהמערכת (תחת הדומיין שבו ביצעתם את ההגדרה).

למשל, אם כתובת הדומיין שלכם היא mydomain.co.il עליכם לבחור כתובת מייל שאותה הנמענים יראו כאשר יפתחו את הדיוור שלכם, למשל info@mydomain.co.il.

ב.. שימו לב שלא ניתן להגדיר SPF לדומיין שנרכש מ-Google.

ג. לאחר ההגדרה בצד שלנו, לא תוכלו לשלוח מייל מכתובת שאינה כתובת בדומיין שלכם.


איך אפשר לבדוק אם ה-SPF הוגדר כראוי

ניתן לבדוק אם רשומות ה-SPF הוגדרו בצורה תקינה באתר mxtoolbox.com (אתר חיצוני שלא קשור אלינו) בדרך הבאה: הכניסו את שם הדומיין שלכם בתיבת הטקסט domain name ולחצו על MX Lookup ולאחר מכן לחצו על החץ למטה ובחרו ב-SPF Record Lookup ולחצו שוב על הכפתור.


רשומה תקינה אמורה להיראות כך בתוצאות:

Categories: Email, UMail