להלן סרטוני הדרכה קצרים על השימוש בערוץ הדיוור האלקטרוני במערכת InforUMobile וניהול אנשי הקשר בה:

הכרות עם ערוץ הדיוור אלקטרוני

איך מנהלים אנשי קשר במערכת

איך טוענים אנשי קשר למערכת

איך מנהלים קבוצות במערכת

איך יוצרים קבוצה רגילה במערכת

איך יוצרים קבוצה דינאמית במערכת

איך מנהלים שדות במערכת

איך מנהלים את המוסרים במערכת