Salesforce

אינטגרציה בין InforUMobile ל Salesforce

Salesforce מספקת מערכת שהיא הרבה יותר מאשר רק פתרון CRM. המערכת מפגישה את כל פרטי הלקוחות של העסק בפלטפורמה אחת משולבת המאפשרת לו לבנות תהליכי שיווק ממוקדים ללקוחותיו. משיווק ישירות דרך מכירות, שירות לקוחות וניתוח עסקי. המערכת מאפשרת לעסק לקבל תמונה מלאה יותר של הלקוחות ולהניע את העסק להצלחה.

האינטגרציה בין InforUMobile ל- SalesForce מאפשרת הפצת הודעות SMS בצורה אוטומטית מתוך ה- SalesForce וכן סנכרון של אנשי קשר ומוסרים בצורה אוטומטית.

האינטגרציה מתבצעת באמצעות שותף עסקי שמומחה בפתרונות SalesForce.

וידאו של  מערכת Salesforce :