sap business one

אינטגרציה בין InforUMobile ל SAP Business One 

SAP Business One  היינה תוכנה לעסקים קטנים, המאפשרת לנהל את כל ההיבטים של עסק קטן או בינוני במקום אחד.
התוכנה מאפשרת לקבל שליטה על העסק ולייצר צמיחה עסקית בעקבות קבלת תמונה רחבה יותר, תובנות עסקיות ועוד.
SAP Business One נמצאת בשימוש על-ידי יותר מ-55,000 חברות ב-150 מדינות ומהווה פתרון כולל לתחומי החשבונאות, CRM, רכש וניהול שרשראות אספקה.

האינטגרציה מתבצעת באמצעות שותף עסקי שמומחה בפתרונות Sap.

וידאו של  מערכת SAP Business One :

 

 

ניתן לבצע חיבור בין חברת InforUMobile ל SAP Business One , גם באמצעות חברת SBO MASTER, שהינה שותף עסקי רשמי של חברת SAP ואשר פיתחה התממשקות המאפשרת בין היתר שליחת SMS דרך SAP.

דוגמה לשליחת SMS:

א. בעת ביצוע הזמנה ללקוח מיד לאחר הוספת ההזמנה תצא ללקוח הודעה

(שם הסוכן)תודה שרכשתם אצלנו, צוות (שם החברה) מאחלים לך להתחדש.
מספר ההזמנה שלך הינו * לכל בירור ניתן לפנות לשירות לקוחות (טלפון)
נשמח לעמוד לרשותכם.
(אתר החברה)

ב. יתרת לקוח: יתרתך הינה ****, נא לסגור את היתרה.
בפיתוח שליחת מסמך גיול של היתרה הפתוחה.

ג. מבצעים(בלייק פרדי)

אתר SBO MASTER