Cardcom

אינטגרציה בין InforUMobile ל-קארד קום – אישורית זהב

קארד קום  אישורית זהב היא מערכת מתקדמת לחיוב אשראי באינטרנט.

פתרון לאתרי מסחר אלקטרוני אשר מעוניינים לחייב את הלקוחות שלהם באופן מידי ואין להם אפשרות לשלב סל קניות באתר שלהם.

דף נחיתה של קארד קום – אישורית זהב, מאפשר לבעלי עסקים לתת שירות 24 שעות למי שמעוניין לרכוש דרך האינטרנט הדף משלב את לוגו בעל העסק וניתן לגישה באתר המאובטח של קארד קום, הדף כולל יכולות ניהול מתקדמות כגון חיבור למודול החשבוניות, הקמת פריטים, מחלקות, הפרדה בדו"חות (כלי יעיל לניהול אירועים גדולים).

האינטגרציה עם מערכת InforUMobile מאפשרת להכניס בצורה אוטומטית צרכנים שמילאו את פרטיהם  בדף הרכישה באישורית זהב, לתוך רשימות התפוצה ולבצע מולם במערכת InforUMobile תהליכי שיווק תפעול ואוטומציה מתקדמים.

 

כך ממשקים את InforUMobile עם CardCom

כדי לממשק את המערכת של InforUMobile עם CardCom יש לבצע את הפעולות הבאות:

א. להיכנס בממשק של CardCom להגדרות > הגדרות דף אישורית זהב > ממשקים למערכת חיצונית

ב. במסך הגדרות למערכות דיוור יש לבחור את InforUMobile בהעבר נתונים למערכת חיצונית, ולכתוב את שם המשתמש והטוקן שלכם ב-InforUMobile.

ג. להיכנס לפעילות שוטפת > 4. הקמת פריטים לדף אישורית זהב > רשימות תפוצה, ולבחור רשימת תפוצה שיצרתם במערכת InforUMobile לשם כך. (בממשק המערכת > אנשי קשר > קבוצות > יצירת קבוצה רגילה).

לפרטים נוספים – לחץ כאן