ערוץ ה-SMS של InforUMobile מאפשר שליחת הודעות בטכנולוגיית SMS, שמשמעותה היא שליחת הודעה הכוללת טקסט בלבד.

בעבר, כשלמרבית המכשירים לא היה חיבור לאינטרנט, השתמשו גם בטכנולוגיה בשם MMS שאיפשרה לשלוח תמונות שנפתחו ישירות אצל הנמען. טכנולוגיה זו מחייבת שליחת כמות גדולה של נתונים בפרוטוקול אינטרנט מיושן, ומכיוון שהיא יקרה מאוד (עלות ממוצעת של לפחות פי 10 מ-SMS רגיל) היא כבר כמעט שלא בשימוש. בשלב זה לא קיים תקן עדכני שמאפשר שליחת תמונות באופן ישיר דרך הודעת SMS.

החלופה המקובלת כיום בעולם ה-SMS הוא שליחת קישור לתמונה, ו-InforUMobile מעמידה לרשותכם אפשרות לשמור תמונות במערכת ולשלוח קישור אליהם באופן הבא:

יש לסמן במסך השליחה את האפשרות "צרף קובץ להודעה" ולבחור תמונה או קובץ PDF במשקל של עד 300 ק"ב. הקובץ יישמר במערכת InforUMobile ואנו נוסיף קישור ישיר אליו בנוסח ההודעה כמוצג בתמונה הבאה:

צירוף קובץ – מאפשר לטעון קובץ תמונה או PDF ולשלב קישור לקובץ זה בנוסח ההודעה. גם במקרה זה כמו ביתר הקישורים בהודעה, לחיצה בצד הנמען נספרת ומשוקפת בדוח קמפיינים למדידת המרות.

דגשים:

1. שימו לב שלא למחוק או לשנות את כתובת הקישור ולהשאיר רווח אחד לפחות לפניה ואחריה (אין להשתמש בירידת שורה מכיוון שחלק מהמכשירים לא מזהים זאת). הסבר: מכיוון שכאמור ההודעה הנשלחת היא הודעה הכוללת טקסט בלבד, היא לא כוללת שום HTML או הוראות נוספות שגורמות למכשיר "לדעת" שמדובר בקישור. הדרך היחידה שבה המכשיר יכול לזהות שמדובר בקישור היא מחרוזת טקסט שמתחילה באותיות http ושיש רווח אחד לפחות לפניה ואחריה.

2. ניתן לסמן את האפשרות אפשר זיהוי המוריד ולדעת מי מהנמענים לחץ על הקישור (בתפריט דוחות > דוח הורדת קבצים). כדי לזהות את הנמען שלחץ אנו מייצרים קישור ייחודי עבור כל מספר טלפון שאתם שולחים אליו הודעה ואנו יכולים לדעת האם הקישור נלחץ. לכן, אם הנמען יעביר את ההודעה למישהו אחר וגם הוא ילחץ עליו, הלחיצה עדיין תחושב לפי המספר המקורי שקיבל את ההודעה.

3. במכשירי iPhone מסוימים (בגרסאות מתקדמות של מערכת ההפעלה), כתובת של קישור לתמונה שמופיעה בתחילת או בסוף הודעה תגרום להצגת תצוגה מקדימה של התמונה.

Category: SMS