whatsapp מאפשרת כרגע רק שליחת הודעות באופן פרטי.

כדי לשלוח דיוור עסקי ב-Whatsapp ניתן לבחור באחת מהאפשרויות:

כפתור שיתוף

א. להוסיף לדיוור אלמנט של שיתוף באופן הבא:

מי שילחץ על הכפתור יקבל הודעה כזו שהוא יוכל לבחור עם מי לשתף.

קישור "אם אינך רואה מייל זה"

ב. להיכנס לקישור "אם אינך רואה מייל זה" שמופיע במייל שנשלח, והדיוור ייפתח בדפדפן עם קישור משלו. את הקישור ניתן לשלוח למי שתרצו באיזו פלטפורמה שתרצו.

Category: Email