כדי לממשק את המערכת של InforUMobile עם CardCom יש לבצע את הפעולות הבאות:

א. להיכנס בממשק של CardCom להגדרות > הגדרות דף אישורית זהב > ממשקים למערכת חיצונית

ב. במסך הגדרות למערכות דיוור יש לבחור את InforUMobile בהעבר נתונים למערכת חיצונית, ולכתוב את שם המשתמש והטוקן שלכם ב-InforUMobile.

ג. להיכנס לפעילות שוטפת > 4. הקמת פריטים לדף אישורית זהב > רשימות תפוצה, ולבחור רשימת תפוצה שיצרתם במערכת InforUMobile לשם כך. (בממשק המערכת > אנשי קשר > קבוצות > יצירת קבוצה רגילה).


Category: Email